schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Piotr Oczko

Polska

Badacz i tłumacz literatury niderlandzkiej.

Dr hab. Piotr Oczko, urodził się w 1973 roku w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię angielską oraz filologię polską. Pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ.

Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę i kulturę krajów niderlandzkojęzycznych, dawną literaturę polską, angielską i niemiecką, dramat średniowieczny, Nowy Historycyzm, kwestie zła w kulturze, tożsamości i stereotypy narodowe, LGBT studies, a przede wszystkim historię sztuki (siedemnastowieczne holenderskie malarstwo rodzajowe, emblematykę, rzemiosło artystyczne XVII-XIX wieku, historię ceramiki europejskiej – zwłaszcza holenderskie flizy i „delfty”).

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz sześciu książek: Gabinet Farfurowy w Pałacu w Wilanowie. Studium historyczno-ikonograficzne (razem z Janem Pluisem, 2013); Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji (2013); Homoseksualność staropolska (razem z Tomaszem Nastulczykiem, 2012); Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej od wieku XVI po romantyzm (2010); W najdroższej Holandyjej… Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej (2009); Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upadłego Anioła od starożytności po wiek XVII (2005). Redaktor książek CAMPania – zjawisko campu we współczesnej kulturze (2008) oraz Antoni August Jakubowski, Wspomnienia polskiego wygnańca/ The Remembrances of a Polish Exile (razem z Jarosławem Ławskim, 2013). Tłumacz literatury niderlandzkiej i angielskiej (np. Cudowna historia Maryjki z Nijmegen…, 1998; Joost van den Vondel, Lucyfer, 2002, 2007; Božidar Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, 2007; Johan Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, 2008; Frank Westerman, Ararat, 2009).

Tytuły