schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Anna Wasilewska

Polska

Anna Wasilewska - ur. w Warszawie. Romanistka (UW). W zespole redakcyjnym „Literatury na Świecie” od 1979.

Od 1992 prowadzi dział literatury francusko- i włoskojęzycznej. Przygotowała szereg monograficznych numerów poświęconych poszczególnym pisarzom lub zjawiskom literackim. Przekładała utwory m.in. Umberta Eco, Georges’a Pereca, Jacques’a Derrida, Jeana Geneta. Pisuje także teksty krytyczne. Wydała tom rozmów: Od Potockiego do Pereca. Pięć rozmów o literaturze francuskiej.