schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Maryna Ochab

Polska

Tłumaczka, głównie z języka francuskiego: przełożyła między innymi “Symbolikę zła” Ricoeura, “Zazi w metrze” Queneau (nagroda Literatury na Świecie 2005), “Przechodzimura” Marcela Aymé, wiele książek historyczno-kulturowych z nowej francuskiej szkoły historycznej, a ostatnio (2005-6) dwie powieści kryminalne Jean-Claude’a Izzo.

Tytuły