schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Maria Filipowicz-Rudek

Polska

Maria Filipowicz-Rudek – krakowska iberystka, badaczka literatury i przekładu.

Adiunkt w Zakładzie Filologii Hiszpańskiej Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współredaktor XVI roczników czasopisma translatologicznego Między oryginałem a przekładem. Od piętnastu lat zajmuje się kulturą i literaturą Galicji, kierując Centro de Estudos Galegos na UJ. Opublikowała Almanach Galicyjski (2003, 2007), periodyk poświęcony w całości kulturze i literaturze Galicji oraz tom Policromía (2007) dotyczący języków i kultur mniejszościowych Płw. Iberyjskiego w studiach polskich. Tłumaczka i popularyzatorka literatury hiszpańskiej i galicyjskiej, poezji i prozy takich autorów m.in. jak José Hierro, Claudio Rodríguez, Rafael Dieste, Álvaro Cunqueiro, Xosé Luís Méndez Ferrín, Suso de Toro czy Manuel Rivas.

Maria Filipowicz-Rudek