schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Anna Górecka

Polska

Tłumaczka literatury węgierskiej, pracuje w “Literaturze na świecie”.

Anna Górecka – z wykształcenia hungarystka (warszawska), od 1997 pracuje w redakcji „Literatury na Świecie”. Tłumaczka literatury węgierskiej. Przekładała prozę i eseistykę między innymi Nándora Giona, István Szilágyiego, Imrego Kertésza, Attili Bartisa, Frigyesa Karinthyego, Ottó Tolnaiego oraz wiersze takich autorów jak: Ottó Tolnai, Zoltán Csehy, Mátyás Varga, Lajos Parti Nagy, Péter Kántor, János Sziveri i wielu innych.

Anna Górecka